Berner Sennenhunde vom Feldbachtal

C-Wurf vom Feldbachtal * 28.06.2006

Paarung

Rüden

  • Cliff vom Feldbachtal          AOD: 10,3 
  • Curtis vom Feldbachtal      AOD : 11,10

Hündinnen

  • Chenna vom Feldbachtal   AOD : 12,11 
  • Claire vom Feldbachtal      AOD: 10,9
  • Corry vom Feldbachtal       AOD: 10,10

Fotos